Virtualios mokymosi aplinkos nuotolinių mokymų, savarankiško mokymosi ar masinių atvirųjų mokymų organizavimui




Paslaugos

PASLAUGOS MOKYMAMS

  • Kuriame bei pritaikome virtualiai aplinkai mokymų turinį: teorinę medžiagą, praktinių procedūrų aprašymus, gamybos/veiklos procesų bei programinės įrangos naudotojų vadovus.

  • Kuriame bei diegiame virtualioje mokymosi aplinkoje įvairius mokymosi objektus: vaizdo ir garso medžiagą, iliustracijas ir brėžinius, interaktyvius modelius.

INFRASTRUKTŪRA MOKYMAMS

  • Pritaikome, diegiame ir palaikome virtualias arba nuotolinio mokymosi aplinkas bei žinių testavimo sistemas.

  • Integruojame virtualią mokymosi aplinką su organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo, profesinio sertifikavimo bei skatinimo sistemomis.

  • Teikiame virtualios mokymosi aplinkos bei žinių testavimo sistemų infrastruktūros nuomos paslaugas.

KONSULTAVIMAS

  • Padedame pasirinkti virtualaus ar nuotolinio mokymosi aplinką bei kitus mokymosi įrankius pagal organizacijos specifinius poreikius bei kontekstą.

  • Konsultuojame, kuriant žinių ir profesinės kompetencijos patikrinimo ar sertifikavimo testus.

  • Padedame organizacijos apsibrėžti, pritailyti bei įdiegti mokymosi procesus, sėkmingai integruoti šiuolaikines žinių technologijas, įgyvendinant besimokančios organizacijos strategijas.

Mokymosi valdymo sistemų sprendimai

Siūlome plačiai akademinėje bendruomenėje naudojamų mokymosi valdymo bei testavimo taikomųjų sistemų diegimo, priežiūros bei adaptavimo paslaugas. Šios sistemos sėkmingai gali būti taikomos įmonių darbuotojų mokymuisi bei žinių patikrinimui organizuoti.

Open edX

Viena populiariausių masinių atvirųjų kursų (MOOC) publikavimo terpių

Moodle

Atvirojo kodo nuotolinio mokymosi valdymo terpė, sėkmingai naudojama daugelio Lietuvos aukštųjų mokyklų

TAO

Viena iš pagrindinių atvirojo kodo žinių vertinimo aplinkų, skirtų švietimo bei viešąjam sektoriui

Apie mus

Gediminas Trakas

Direktorius
Projektų vadovas


Dr. Dalia Baziukė

Partnerė
Mokymosi turinio kūrimas


Žygimantas Medelis

Partneris
Produktų vadovas


Susisiekite su mumis



UAB "Mokymosi instrumentai"

Šeimyniškių g. 22, LT-09312 Vilnius

Tel. +370 652 48938

info@mokins.lt